Nyhetsbrevet vårt

Vårt hovedfokus er gården og hundene. Derfor har vi ikke så mye ekstra fokus på oppdatering av nettsider og lignende. Vi har valgt å legge mest vekt på nyhetsbrev. Så hvis du ønsker å holde deg oppdatert på hva som skjer så gjelder det å få vårt nyhetsbrev. Dette er gratis og vi sender det ut med jevnlige mellomrom.

Hva får du i nyhetsbrevet?

Når vi planlegger et nytt kull så vil vi presentere både mor og far i vårt nyhetsbrev. Her får du også informasjon om når vi vil prøve en paring og ikke minst, hvor lang venteliste vi har.
Det er alltid en viss venteliste, men vi opplever og at de som står på ventelisten kan ombestemme seg.

Vi deltar i mange konkurranser året rundt. Noen år har vi mange konkurranser, mens andre er det færre. Det kommer helt ann på alderen på hundene vi har og ikke minst hva de hundene trives å jobbe med. Det tar tid å trene opp en unghund og i perioder må andre behov komme foran.
I nyhetsbrevet så vil du få informasjon om våre planer og hvilke konkurranser vi har lagt opp til å delta i.

Noen ganger trenger hundeiere ekstra hjelp i form av enkelt timer. Det er ofte behov for at hundetrener kommer hjem og ser hunden i sitt hjemmemiljø. Spesielt om det er snakk om atferdsproblematikk. Derfor hender det at vi drar ut og besøker andre landsdeler for å kunne hjelpe hundeiere der. I slike tilfeller vil vi enten kombinere dette med en konkurranse eller vi prøver å slå sammen flere konsultasjoner. Så en oversikt over planlagte treningsturer hvor vi også informerer om eventuell ledig kapasitet finner du i nyhetsbrevet.

Kursinvitasjon

Alle som får nyhetsbrevet får selvsagt også en oversikt over hvilke kurs vi tilbyr og når, men for de som bare ønsker å ha fokus på kurs så er det også mulig.
Det er nemlig mulig å skrive seg opp på en egen kursinvitasjonsliste. Da får man spesifikk invitasjon til kursene man har valgt, enten dette er helgekurs eller privattimer i andre regioner.