Intelligens som må styres i rett retning

Det er alltid viktig å ha kjennskap til hva rasen opprinnelig ble avlet opp for å gjøre. Dette fordi rasen vil beholde disse karakteristikkene i større eller mindre grad.
Brukshunder, slik som langhåret collie, er kjent for å være fokuserte. Ser man på Retrievere som Golden Retrievere, så har de et sterkt behov for å hente ting og ikke minst, for å være i vann.

Så disse hundene vil ofte gå og bære på gjenstander og ikke minst, være veldig glad i å svømme.
Kategorien gjeterhunder, som langhåret collie tilhører, er kjent for å være selvstendige, tøffe og intelligente. Dette passer med oppgavene de tradisjonelt har blitt satt til å løse. For å håndtere med sauer, kuer og andre husdyr som skal drives i en viss retning så må de kunne tenke selv og være tøff nok til at dyrene de skal gjete respekterer dem.

Gjeterhunder – kjeder seg lett

Mange collier, inkludert langhåret collie, har fått et ufortjent rykte på seg for å være vanskelige og destruktive. Ufortjent fordi det nesten aldri er hundene som er problemet. Rasen er kjent for å være sterk mentalt, men svakheten ligger i at de har vansker for å tilpasse seg en moderne husholdning.

Dette er nemlig en hund som ikke er glad i å ligge i timevis å slappe av. Dette er et arbeidsjern som trenger stimulans, trenger utfordringer og får de ikke det så kjeder de seg. En hund som kjeder seg blir gjerne destruktiv. Derfor opplever mange hundeiere som har lagt sin elsk på collier at hunden er mer krevende enn forventet.

En god familiehund

Selv om collier kjeder seg lett så er dette en svært fin familiehund. Den er lojal og aktiv og passer bra for alle typer familier.
Den langhårede collien har en lang pels som krever en del stell, men dette er noe som de fleste eiere synes er mer kos enn stress.

Collien er gjerne en svært ivrig barnepasser og fungerer godt med barn. Den er relativt tøff og hardfør så den tåler barn som leker røft. Mentalt regnes den som stabil og avbalansert, som hovedregel.

La den jobbe!

Det som er absolutt viktig å tenke på når man skal anskaffe seg en hund, og spesielt en langhåret collie er at man må sikre at hunden får nok mental stimuli. Det betyr ikke at alle collie eiere må ha en saueflokk i hagen.

Det å jobbe for en hund handler hovedsakelig om å finne mentale utfordringer. Det er litt som med mennesker, det gjelder å ha noe å gjøre på enten det er jobb, hobbyer eller familie, eller alt på en gang.

Alene så vil hunden gå rundt seg selv og bli destruktiv fordi den trenger rettledning, den trenger å ha en oppgave å løse og den trenger å være med flokken sin; menneskene.
Så spesielt med gjeterhunder så gjelder det å sikre mental stimulans.

Lydighetstrening

Fordelen med gjeterhunder er at de stort sett er svært interessert i å adlyde. De er avlet frem for å følge kommandoer og jobbe sammen i et team med mennesket. Dette gjelder spesielt for gjeterhundene som er avlet frem for å jobbe med sauer, slik som langhåret collie.
En sau skal stirres ned og domineres med blikket, men det er ikke snakk om en dominanskamp. Så derfor vil de fleste slike hunder ikke være spesielt dominante. Så lenge de blir aktivisert og opplever at eieren har kontroll, så har de ikke de store behovene for å dominere.

Samtidig vil deres høye energinivå sørge for at de lett glemmer seg når de blir entusiastisk eller når de kjeder seg. Så det gjelder å trene lydighet og gi nok utfordringer så hunden lærer seg å holde fokus.

Derfor er det å trene lydighet, spesielt å kunne ”bli” viktig. Noe av det vanskeligste en slik hund gjør er å være i ro og ikke være sammen med eieren. Så hvis eieren ber hunden må bli værende et sted, mens eieren går litt bort, så er dette krevende for hunden.

Hunden må bruke mye mental energi på å bli værende og dette gjør hunden sliten. Så dette er en utmerket måte å jobbe mentalt. I tillegg kan man jobbe med vanlige kommandoer slik som sitt, bli, søk og mye annet. Enhver kommando kan gjøres mer utfordrende ved å legge til distraksjoner, hindringer og annet.

Grunnleggende lydighet er svært viktig for å sikre at man har en hund som kan oppføre seg og som får en god mental stimulans.
En annen fordel er at dette ikke krever stor plass eller ekstra utstyr. Man kan trene hvor som helst og når som helst.

Konkurranser

Det er også mange forskjellige konkurranser man kan melde hunden på. Dette er alt fra agility til lydighetskonkurranser til søk. Utvalget er stort og man kan melde seg på kurs for å trene sammen med andre. Det er heller ikke et krav om at man må konkurrere selv om man trener for en konkurranse.

For både hunder og eiere så er det mange fordeler med å delta i fellestreninger og jobbe mot et mål. Det er både sosialt og morsomt, samtidig som hundene får en mental utfordring som tilfredsstiller deres behov for å jobbe.

I Norge er det få gjeter konkurranser, men det er noen som driver med det. I utlandet, spesielt i Skottland og England så er det mange muligheter for å konkurrere innen gjeting av sauer. Å gjete sauer er en av de konkurransene hvor man vil se at collien virkelig briljerer.

Men konkurranser som agility og flyball er også optimal for en rase med mye energi og stor mental kapasitet. Ønsker man å trene og jobbe med hunden på forskjellige måter for å stimulere den mentale kapasiteten så er det mange forskjellige muligheter.